Her finner du oss

Nyheter

Onsakervika Camping er nå miljøsertifisert

Onsakervika Camping er nå Green Key miljøsertifisert Green Key miljøsertifisering er et synlig bevis på at Onsakervika Camping tar ansvar for miljøet. Kriteriene er mange – alt fra energi, vask, avfallshåndtering og informasjonsarbeid til å være en ansvarlig arbeidsgiver. Onsakervika Camping jobber for å fremme bærekraftig utvikling. Vi ønsker å gjøre vårt beste for å […]

0 comments

FORBUD MOT ÅPEN ILD!

All bruk av åpen ild i og i nærheten av utmark er forbudt i Ringerike og Hole kommuner med umiddelbar virkning. jfr. §3 Forskrift om brannforebygging. Dette er gjort etter vurdering av brannvesenet fordi skogbrannfaren i Ringerike og Hole er nå særdeles stor. Det er ingen områder der det er vurdert som forsvarlig å ha […]

0 comments
FacebookTripadvisorVæret