Vi søker driftssjef


Onsakervika Camping har de senere årene vokst både hva gjelder omfang og antall kunder. Vi søker derfor etter en driftssjef som kan bistå oss med den daglige driften av campingplassen.

Vi ønsker en voksen person med følgende kvaliteter:

  • Raus med høy serviceinnstilling
  • Praktisk anlagt
  • Fleksibel
  • Løsnings-orientert

Arbeidsperioden er fra juni til september, men er åpen for evt. andre innspill/løsninger. For rett person vil det være muligheter for økende arbeidsmengde.

Kontakt Torbjørn på 97577187 eller torbjorn@onsakervika.com