Blir en del av Norges første campingkjede


Ringblad – 10. januar 2020 – av Mette Eriksen

Etter ti år som driver av Onsakervika camping, med en av distriktets mest populære badestrender, velger Torbjørn Slåtto å bli en del av campingkjeden Topcamp.

Jeg har i lengre tid hatt dialog med dem som står bak Topcamp og våre tanker om campingnæringens fremtid har vært, og er, sammenfallende, forteller Torbjørn Slåtto.

Campingdrift i Norge har et større potensiale enn mange tror – og veien til suksess går gjennom profesjonalisering, industrialisering, effektivisering og ikke minst: Digitalisering. Slikt krever både kompetanse og finansielle ressurser. Topcamp har slike muligheter.

Vil vokse seg store

Topcamp er i dag den eneste profesjonelle campingkjeden i Norge, og består av Ekeberg Camping Oslo, Bogstad Camping Oslo, Hallingdal Feriepark Ål, Mjøsa Ferie & Fritidssenter ved Brumunddal, Sjøsanden Feriepark ved Mandal – i tillegg til Onsakervika.

Kjeden har ambisjoner om vekst de nærmeste årene, men er selektive til hvilke campingplasser som får bli med på laget.

Vi ønsker plasser med potensiale og engasjerte eiere som vil være med videre, sier Slåtto.

De som har lyst til å bringe norsk camping til høyere nivåer inn i fremtiden.

Topcamp har en stor gruppe eiere med økonomisk soliditet og bred reiselivskompetanse; Thorstein Berg (styreleder), Gunnar Grosvold, Rasmus Sandnes, Werner Isaksen, Anne Hestenes Trommestad og Richard Urbanski. Det er 59 aksjonærer totalt (derav mange ansatte). De 10 største aksjonærene eier 67 prosent av selskapet.

En spennende reise

Å drive campingplass på sommeren har vært en livsstil. Det er gøy å bestemme alt selv, men det er også begrensende i forhold til fart og kapasitet, innrømmer han.

Nå blir det nye tider.

Som en del av Topcamp får Onsakervika tilgang til en rekke effektiviserende styrings-, informasjons- og økonomisystemer, avanserte bookingløsninger og standardiserte HMS- og personalprogram med opplæring og oppfølging, markedsføring og merkevarebygging på et nivå vi ikke hadde klart på egen hånd – og erfaringsutveksling og tilgang til tung bransjeekspertise på tvers.

I tillegg åpner det å være en del av noe større nye dører hva gjelder distribusjon og bedre tilgang på nye markeder og segmenter som vil kunne bidra positivt i forhold til sesongforlengelse og økt belegg.

Målet er å bli enda bedre.

Dette frigjør energi og overskudd som kan brukes til å skape et enda bedre tilbud og en enda bedre gjesteopplevelse, sier Slåtto, og legger til at det er nødvendig, for trenden er klar: Dagens campinggjest har helt andre krav til innhold, kvalitet og opplevelser enn tidligere.

Går inn i ny rolle

Torbjørn Slåtto selv er ansatt som kommersiell leder i Topcamp og er en del av konsernledelsen.

Jeg har lenge etterlyst en konsolidering av camping-Norge, og når denne mulighet dukket opp ble det vanskelig å ikke henge seg på.
I tillegg til å ha drevet Onsakervika Camping de siste ti årene har Torbjørn lang erfaring fra både IT- og reiselivsbransjen, og har blant annet jobbet flere år i forskjellige hotellkjeder.

Det blir en spennende og utfordrende reise å være med å bygge opp Norges første kjede av campingplasser, sier han.

Slipper ikke taket helt

Slåtto vil fortsatt være delaktig i den videre utviklingen av Onsakervika, og forteller at det har vært veldig god respons på utlysningen av stillingen som daglig leder.

Det er mange godt kvalifiserte kandidater til å ta over driften, så er jeg er sikker på at fremtiden til Onsakervika bare vil bli bedre og bedre. I min nye rolle, som kommersiell leder og partner i Topcamp, vil jeg fortsatt være sterkt delaktig i den videre utviklingen av Onsakervika – og det vil være umulig å ikke fortsatt være personlig engasjert i at plassen utvikles positivt for både for turister og lokalbefolkningen, sier Slåtto.