About us


Ferieparadiset ved Tyrifjorden

onsakervika_strand_oversikt

Ved Onsakervika er det blitt drevet campingplass siden midt på 60-tallet. Onsakervika er er veldig populært rekreasjonsområde for lokalbefolkningen og den mest besøkte badeplassen i distriktet på sommerdager. I de senere år er det blitt gjennomført et eierskifte av de største grunnarealene og det tidligere driftselskapet er blitt oppløst. Plassen er som følge av dette blitt delt i to driftsenheter hvor Onsakervika Camping drives videre på den sørlige delen som er knyttet opp mot badestranden i Onsakervika. Driften av Onsakervika Camping skjer i regi av Onsakervika AS og vertskap på plassen er fam Slåtto. Det foreligger planer om utvidelse av arealene og en total oppgradering av den eksisterende infrastruktur. Dette er vi godt i gang med og vi har de senete år gjort mange oppgraderinger. Vårt nyeste prosjekt er et full oppgradering av vårt sanitæranlegg slik at dette tilfredsstiller dagens 4-stjerners krav. Vi vil fortsette å videreutvikle plassen slik at vi om få år kan vise frem en av Norges aller fineste campingplasser!

Vi ønsker alle gamle og nye gjester velkomne til Onsakervika Camping Med vennlig hilsen fam Slåtto.

Vision
Onsakervika Camping skal være Østlandets beste bade- og campingplass.
Forretningside
Vår forretningside er å tilby et feriested hvor hele familien kan nyte fridager, med høy kvalitet, mange aktiviteter, med god service og med en unik beliggenhet.
Vårt produkt
Overnatting i hytter, tomter for campingvogner, bobiler og telt