FORBUD MOT ÅPEN ILD!


All bruk av åpen ild i og i nærheten av utmark er forbudt i Ringerike og Hole kommuner med umiddelbar virkning. jfr. §3 Forskrift om brannforebygging. Dette er gjort etter vurdering av brannvesenet fordi skogbrannfaren i Ringerike og Hole er nå særdeles stor.
Det er ingen områder der det er vurdert som forsvarlig å ha åpen ild.
Det betyr at det er forbudt å:
• å tenne bål og grille i nærheten av skog og utmark
• å tenne bål og grille i strandsonen
• å tenne opp bål eller grille på tilrettelagte bål- og grillplasser
• å brenne hageavfall.
Åpen ild kan være små- og store bål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med åpen ild.
Vi gir ingen dispensasjoner, unngå derfor å ringe oss for å be om fritak.

Det er lov å grille i egen hage, men vær forsiktig.
Er du allikevel i tvil om det er forsvarlig eller brannsikkert, la være å grille i egen hage.

Respekter forbudet om åpen ild og vær forsiktig.
Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere forbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.
Brudd på forbudet kan medføre straffeansvar.
Ved brann, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.