Onsakervika Camping er nå miljøsertifisert


Green Key miljøsertifisering er et synlig bevis på at Onsakervika Camping tar ansvar for miljøet. Kriteriene er mange – alt fra energi, vask, avfallshåndtering og informasjonsarbeid til å være en ansvarlig arbeidsgiver.

Onsakervika Camping jobber for å fremme bærekraftig utvikling. Vi ønsker å gjøre vårt beste for å ta vare på miljøet og naturen, og at våre gjesters behov skal oppfylles uten å komme på bekostning av senere generasjoners muligheter for å oppfylle sine behov. Vi vil også være en ansvarlig arbeidsplass, og overholde gjeldende lover og regler, samt arbeide for en stadig forbedring av miljøbeskyttelse.

Vårt bidrag til et bedre miljø for fremtiden er bl.a. at vi har byttet ut alle farlige kjemikalier mot miljømerkede produkter, og vi har også gjort tiltak for å spare energi ved i stor grad å bruke ledbelysning og godt isolerte bygninger. Vi har innført kildesortering for bedriftens ansatte og gjester. Vi håper at våre gjester vil samarbeide med oss om dette.

Campingplassen har også etablert et eget Biovac® biologisk renseanlegg. Et slikt renseanlegg er et meget bra miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke har kommunalt avløp. Teknologien som brukes er basert på en naturlig og biokjemisk renseprosess.

Les mer om GreenKey her Les mer om GreenKey her