Prognose vannstand Tyrifjorden


Da er vannstanden i Tyrifjorden på vei ned igjen og vi regner med vannet raskt trekker seg tilbake og at alt er tilbake til normalen igjen om kort tid. Vi ser dermed frem til en strålende sommer med nydelig badevann!

Prognose pr. 28. mai 2014: Vannstanden ventes å kulminere på omkring 63,86 moh i løpet av 29. mai. .
Prognose pr. 26. mai 2014: Vannstanden ventes å kulminere på omkring 63,87 moh i slutten av uka.
Prognose pr. 25. mai 2014: Vannstanden ventes å kulminere på omkring 64,05 moh ca 1. juni.
Prognose pr. 24. mai 2014: Vannstanden ventes å kulminere på omkring 64,1 moh i slutten av mai.
Prognose pr. 23. mai 2014: Vannstanden ventes å kulminere på 64,4 moh 30.mai.

Vi oppdaterer fortløpende med nye prognoser så snart disse kommer fra NVE.