St Hans bål på Onsakervika


sankt_hans_baal

Tradisjonen tro blir det også i år St.Hans-bål på stranden. Søndag 23. juni kl. 18:00 fyrer vi opp bål så ta med familien og nyt midt-sommer-kvelden!