Vi åpner for sesongen 1. mai!!


Takker dere alle for tålmodigheten i påvente av oppdatert informasjon.
Vi er glade for at vi nå kan melde følgende:
Campingforbudet i Hole kommune oppheves per i dag. Det betyr at våre gjester er velkomne på campingplassen fra 1.mai.
Selvfølgelig må vi fortsatt forholde oss til gjeldende forhåndsregler, noe vi alle må i noe tid fremover.

Vi åpner dermed Onsakervika Camping for sesongen 2020 fredag 1. mai.
Vi oppfordrer alle til å bruke egen do og dusj i campingvogn. Tømming skjer som vanlig ved tømmestasjonen.
Vi oppfordrer alle til å holde avstand (2 meter inne, 1 meter ute), ikke hils på hverandre, ikke klem, ikke samle i grupper større enn fem og vask hendene!

Vi har utarbeidet en utvidet renholds-prosedyrer på alle utsatte som følge av situasjonen. Sanitæranlegget åpner ikke som vanlig, men det et eller to sanitærrom vil være tilgjengelig ved behov. Disse rom rengjøres 3 ganger daglig med spesielle rengjøringsprodukter.

På campingplassen plasseres plakater til å minne dere på alle tiltak, ta hensyn!